web analytics

Exodus | 2017 —

under construction

Powered by Mondrian Fund NL

Exodus — verlaten dorpen in Europa

Bellum Transit, Natura Manet | oorlog gaat voorbij, natuur blijft
(naar Nescio | Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes, 1918)

Exodus is een fotoproject waarbij menselijke aan- en/of afwezigheid en het zelfherstellend vermogen van de natuur centraal staan.

Het actuele wereldbeeld: afgezien van het Coronavirus … honderden, duizenden, miljoenen mensen zijn op drift. In alle delen van de wereld. De journaals melden het dagelijks. En het is helaas van alle tijden … de oorzaken zijn grotendeels hetzelfde; natuurrampen, oorlog, werkgelegenheid, honger, botsingen tussen religies.

Wat betekent het om, van het ene op het andere moment, huis en haard te moeten verlaten? Kunnen wij ons daar een voorstelling van maken? Wat betekent het om dat verlaten huis of dorp, je geboorteplaats – of wat ervan over is – terug te zien terwijl de natuur de overhand heeft genomen? Wat betekent het om te lezen of te horen hoe het was en nooit meer zal worden zoals het ooit is geweest? Kunnen we lering trekken uit het verleden? Kunnen we hoop geven aan nieuwe generaties?

Ik richt me expliciet op ‘villages détruits’, verlaten dorpen in Europa. Zelfs in Nederland en België zijn verlaten dorpen te vinden … Er zijn meerdere oorzaken van leegloop of het verdwijnen van dorpen; natuurverschijnselen, economie, vergrijzing, oorlog. Maar ook door ‘papieren’ geweld; door politieke beslissingen en de niets ontziende vooruitgang van de jaren 50/60 in de vorige eeuw. Veel dorpen zijn met de grond gelijk gemaakt, opgegaan in de natuur. Soms zijn er nog resten zichtbaar. Soms ook niet. Soms als decors van een Hollywood productie maar meestal blijven er niet meer dan een hoopje stenen over of, in het beste geval, grafresten. Als stille getuigen van de menselijke aanwezigheid van weleer.

Onze collectieve geschiedenis bepaalt niet alleen het heden maar ook de toekomst. De link van Exodus naar het heden is evident met de talloze vluchtelingen die huis en haard onder gewelddadige en erbarmelijke omstandigheden moeten verlaten. Door de historie te belichten sluit ik met het werk graag aan bij belangrijke hedendaagse maatschappelijke vraagstukken waarbij het fotografisch/beeldend werk vraagtekens plaatst en de pluriformiteit van onze samenleving bevraagt.

gestadig voorwaarts …

 
Scroll naar boven